Szczegółowa wycena transportu

Wypełnij dane dotyczące miejsca załadunku i rozładunku towaru (wpisz dane)

Dotyczy załadunku / załadunków Dotyczy rozładunku / rozładunków
Kod Państwa Kod pocztowy miejscowość Kod Państwa Kod pocztowy miejscowość

Dane dotyczące terminów załadunku / rozładunku (wpisz dane)

Załadunek i rozładunek wyłącznie w dniach Załadunek i rozładunek w okresie
Załadunek w dniu Rozładunek w dniu Załadunek w dniach Rozładunek w dniach
Od: Do: Od: Do:

Wypełnij dane dotyczące ładunku (wpisz dane, w danych uzupełniających zaznacz "X")

Dane podstawowe Dane dodatkowe/uzupełniające
Rodzaj opakowania Długość(cm) Szer. (cm) Wysokość(cm) Ilość szt. Waga w kg
 Paleta  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Paczka  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Beczka  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Luzem  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Całopojazdowy  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Niestandardowy wystający  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Meble  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie
 Inne  ADR Szkło Ciecz Worki Sypkie

Przewidywany rodzaj współpracy:
 jednorazowa stała cykliczna Inna (opisz)

Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji transportu:

W razie ewentualnych pytań – zadzwoń lub wyślij SMS na nr. 534 440 000

Podaj dane na które należy przesłać informację z wyceną powyższego transportu:

Imię i nazwisko/firma
Adres email (wymagane)
Telefon kontaktowy
Numer FAX